Želešice u Brna

Foto 13. Žíla dioritového porfyritu pronikající metabazity, mocnost asi 1 m , stav 5.9.2005.