Želešice u Brna

Foto 16. Vláknitý amfibol a chlorit, amfibolit, PPL.