Želešice u Brna

Foto 17. Vláknitý amfibol a chlorit, amfibolit, XPL.