Želešice u Brna

Foto 2. Pohled na etážový lom v Želešicích, severní strana, stav 5.9.2005.