Želešice u Brna

Foto 20. Vyrostlice plagioklasu, dioritový porfyrit, XPL.