Želešice u Brna

Foto 21. Křemen, živec, muskovit; aplit, PPL.