Želešice u Brna

Foto 23. Minerály serpentinové skupiny; serpentinit, PPL.