Želešice u Brna

Foto 24. Minerály serpentinové skupiny; serpentinit, XPL.