Želešice u Brna

Foto 4. Amfibolové metabazity na 7. etáži, stav 5.9.2005.