Želešice u Brna

Foto 5. Struktura amfibolového metabazitu s povlaky karbonátů na puklině, stav 5.9.2005.