Želešice u Brna

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 83 (A6), lom je patrný v levé horní části.