Zlatý Chlum u Jeseníku

Foto 10. Zbytky po staré hornické cestě, která prochází napříč těžebním polem, stav 19.5.2005.