Zlatý Chlum u Jeseníku

Foto 11. Pinky jsou v těžebním poli zcela běžné, mají různou velikost, průměr zpravidla nepřekračuje 20 metrů, stav 19.5.2005.