Zlatý Chlum u Jeseníku

Foto 2. Vstup do další z mnoha štol, která se na lokalitě nachází asi 150 m pod štolou na foto 1, stav 19.5.2005.