Zlatý Chlum u Jeseníku

Foto 7. Pohled na propadlý průběh štoly, v zadní části je vstup do díla, stav 19.5.2005.