Zlatý Chlum u Jeseníku

Foto 8. Pohled na propadlý průběh štoly, pohled shora, stav 19.5.2005.