Zlatý Chlum u Jeseníku

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 55 (A2). Lokalita je vyznačena červeným obdélníkem.