Žulová - Andělské domky

Foto 10. Část žilného křemene s krystaly křemene, stav 18.5.2006.