Žulová - Andělské domky

Foto 4. Úlomky křemenné žíloviny, stav 17.5.2005.