Žulová - Andělské domky

Foto 7. Zarostlé haldy na lokalitě jsou stíněny vysokým porostem, stav 18.5.2006.