Žulová - Andělské domky

Foto 8. Část hald je stále překopávána sběrateli minerálů, stav 18.5.2006.