Žulová - Andělské domky

Foto 9. Část žilného křemene s náznaky krystalů křemene, stav 18.5.2006.