Žulová - Andělské domky

Mapa 1. Výřez z geologické mapy KČT 1:50 000, č. 54 (C4), lokalita vyznačena červeným křížkem v kolečku.