Boží hora u Žulové

Foto 16. Výkopy v místech výskytu kontaktních mineralizací, les nad lomovou stěnou, stav 17.5.2005.