Boží hora u Žulové

Foto 5. Starý lom, granitoidní horniny jsou postiženy tektonikou, typickou pro celý žulovský masiv, stav 17.5.2005.