Boží hora u Žulové

Foto 9. Odkrytá bimetasomatická zóna v levé části vstupu do lomu, stav 17.5.2005.