Boží hora u Žulové

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 54 (B3), lokalita zvýrazněna červeným kroužkem.