Županovice

Foto 11. Injekce pegmatitové žíly ve skarnovém tělese, stav 21.7.2005.