Županovice

Foto 12. Výchozy skarnového tělesa na lokalitě, stav 21.7.2005.