Županovice

Foto 2. Silně zarostlé staré haldy - zbytky po těžbě magnetitu, stav 21.7.2005.