Županovice

Foto 3. Silně zarostlé staré haldy - zbytky po těžbě magnetitu, stav 21.7.2005.