Županovice

Foto 8. Struktura pyroxenového skarnu - převládající typ na lokalitě, stav 21.7.2005.