Županovice

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 79 (C7), lokalita vyznačena červeným kolečkem.