Županovice

Obrázek 1. Schéma geologické situace v okolí skarnu (Němec, 1964). 1 – aluvium, 2 – biotit-sillimanitová a cordieritová rula, 3 – svorové ruly, svor a kvarcit, 4 – skarn, 5 – pestré rohovce.