Županovice

Obrázek 2. Schéma geologického řezu severní částí skarnového tělesa (Němec, 1964). 1 – migmatitické ruly, 2 – pestré rohovce, 3 – vápence, 4 – granát-biotitové skarny, 5 – pyroxenové skarny s magnetitovým zrudněním, 6 – pyroxenové skarny, 7 – vložky rul ve skarnu.