Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

Cíle řešeného projektu FRVŠ


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Cílem projektu je zpracování vybraných exkurzních lokalit situovaných v regionu Moravy a Slezska. Při výběru exkurzních lokalit byla zohledněna následující kritéria:

K jednotlivým lokalitám budou zpracovány podrobné vysvětlující texty, které budou obsahovat zejména:

Takto zpracované exkurzní lokality budou sestaveny do HTML stránky se širokými možnostmi prohlížení textu a obrazových příloh. HTML stránka bude volně přístupná na internetovém serveru Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Vzhledem k tomu, že v rámci studia věd o Zemi jsou praktické znalosti a zkušenosti získané v terénu nenahraditelné, je hlavním cílem projektu umožnit posluchačům geologických disciplín ze všech vysokých škol ČR navštívit zpracované exkurzní lokality, a to jak v rámci výuky, tak i individuálně. Na základě informací z průvodce mohou konfrontovat své teoretické znalosti s vlastními praktickými poznatky z terénu. Předpokládáme, že průvodce bude neocenitelnou pomůckou i pro vysokoškolské pedagogy, a to při plánování, přípravě a organizaci terénních cvičení zaměřených na mineralogii a petrografii.


Zpět na hlavní stránku