Hynčice pod Sušinou

Foto 6. Silně alterovaný amfibolit s žilkou antimonitové rudniny, stav 3.6.2005.