Hynčice pod Sušinou

Foto 8. Žilky rudních minerálů v alterovaném amfibolitu, stav 3.6.2005.