Hynčice pod Sušinou

Foto 9. Povlaky "antimonových okrů" vznikající zvětráváním primárních rudních minerálů, stav 3.6.2005.