Hynčice pod Sušinou

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 53 (B3), lokalita vyznačena červenou tečkou.