Bludov

Obrázek 1. Geologické poměry na lokalitě s vyznačenou přístupovou cestou (převzato od Gálové, 1996). 1 - aluvium, 2 - deluvium, 3 - granodiorit, 4 - svory, svorové ruly a pararuly, 5 - vápenato-silikátové horniny, 6 - ověřené zlomy, 7 - předpokládané zlomy, 8 - linie řezů (viz obrázek 2), 9 - lomy, 10 - lomová stěna.