Bludov

Obrázek 2. Geologické řezy na lokalitě (poloha řezů viz obrázek 1), převzato od Gálové, 1996. 1 - aluvium, 2 - deluvium, 3 - granodiorit, 4 - svory, svorové ruly a pararuly, 5 - vápenato-silikátové horniny, 6 - ověřené zlomy, 7 - předpokládané zlomy.