Černá Voda (u Žulové)

Foto 8. Zonální allanit (čísla odpovídají analýzám v tabulce 3), křemen, chloritizovaný biotit; granodiorit, XPL.