Černá Voda (u Žulové)

Tabulka 3. Chemické složení (stanoveno EDX) allanitového zrna (foto 8), granit Černá Voda, přepočet na vzorcovou jednotku neuveden.

  bod 1 bod 2 bod 3 bod 4
SiO2 31,759 34,808 33,714 35,018
TiO2 1,413 1,759 2,004 1,900
Al2O3 15,042 15,418 14,998 15,268
FeO 13,651 13,447 13,530 12,075
MnO 0,353 0,000 0,392 0,276
MgO 1,017 0,796 0,998 0,876
CaO 9,650 9,068 9,355 8,674
ThO2 0,803 1,233 1,461 2,240
La2O3 7,585 5,611 6,155 5,392
Ce2O3 13,313 10,944 11,150 10,172
Nd2O3 3,495 3,226 2,998 3,181
Pr2O3 1,196 1,386 1,092 1,370
suma 99,277 97,696 97,847 96,442