Komňa - Bučník

Obrázek 1. Geologická mapa okolí lokality 1:25 000. Vyznačen je řez (obrázek 2), andezitové horniny jsou světle zelenou barvou (symbol a), bazaltové horniny jsou červené (symbol j). Převzato z Blížkovský (1986).