Únanov (u Znojma)

Obrázek 1. Profily vrtů z ložisek Únanov, Hradiště a Mašovice. 1 – skrývka; 2 – šedý a bílý přeplavený kaolín; 3 – rezavý a hnědý přeplavený kaolín; 4 – bílý a šedý kaolín; 5 – žlutý, hnědý a rezavý kaolín; 6 – bílý a šedý kaolin s hnědými, žlutými nebo rezavými smouhami; 7 – zelenavý kaolín; 8 – bílý kaolín se zelenavými šmouhami; 9 – kaolinizovaná zelenavá biotitická žula až granodiorit; 10 – kaolinizovaná světle šedá biotitická žula až granodiorit; 11 – biotitická žula až granodiorit. Podle Neužila et al. (1980).