znak Masarykovy univerzity

Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska

Financováno grantem FRVŠ č. 1365/2005
Autoři: Jindřich Štelcl, Václav Vávra, Jiří Zimák

hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Navigace:

cíl projektu FRVŠ

používání průvodce

seznam exkurzních lokalit (abecední)

seznam exkurzních lokalit (poloha v turistických mapách KČT 1:50 000)

seznam exkurzních lokality (podle čísel map KČT 1:50 000)

seznam exkurzních lokalit (podle souřadnic GPS)

mapa lokalit

exkurzní lokality v Čechách

informace o autorech

kontakty

odkazy

 

Slovo úvodem

Tato webová stránka je výsledkem řešení projektu FRVŠ č. 1365/2005, "Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska". Snahou autorů bylo zpracovat exkurzní lokality pokrývající rovnoměrně celé zájmové území a vybrat takové, které zahrnují maximální variabilitu v mineralogických a petrografických jevech. Přestože do průvodce nebyla zahrnuta řada dalších velmi zajímavých lokalit, bude jimi stránka postupně doplňována a aktualizována.

Stránka je určena nejen pro výukové účely, ale měla by pomoci všem zájemcům o geologii při získávání informací o jednotlivých lokalitách nebo usnadnit jejich prohlídku v rámci terénní exkurze. Návštěvu všech exkurzních lokalit vřele doporučujeme, při vstupu na soukromý pozemek nebo do dobývacího prostoru je však třeba mít povolení majitele nebo provozovatele. Většina vlastníků vychází zájemcům o geologii vstříc a návštěvu lokality bez problémů umožní. V žádném případě proto nedoporučujeme vstupovat do lomů a na soukromé pozemky bez vědomí majitele.

Struktura stránek je poměrně jednoduchá, vyhledávání lokalit je přehledné a intuitivní. Obrazovou dokumentaci tvoří fotografie, které jsou maximálně instruktivní a odpovídají aktuálnímu stavu lokalit z doby vzniku této stránky.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali S. Houzarovi z Moravského zemského muzea, K. Malému z Muzea Vysočiny Jihlava, J. Šmerdovi z Jihomoravského muzea ve Znojmě a M. Bubíkovi z České geologické služby, kteří nám ochotně vyšli vstříc při zpracovávání projektu.

Na naší webové stránce najdete velké množství fotografií. Pokud máte zájem použít originál, kontaktujte nás.

 

V Brně, 6. 1. 2006                                                                                        Autoři

 Poslední aktualizace: 4. 7. 2011

TOPlist
hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech
 

WebArchiv - archiv českého webu