Hluk


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Hlucké vrstvy bělokarpatské jednotky


Souřadnice S42:
48° 58,985´
17° 30,896´
221 m.n.m.
mapa KČT č. 92 (A3)


Klíčová slova: magurský flyš, bělokarpatská jednotka, hlucké vrstvy, vápence, slíny, jílovce


Lokalita se nachází asi 1 km jz. od tvrze v Hluku. Tvoří ji asi 30 m dlouhý a 3 m vysoký profil odkrytý v zářezu silnice vedoucí ze západního okraje obce na jih směrem k Boršickému potoku (mapa 1). Pozor, lokalita je unikátní a je chráněná!


Jde o jediný zachovalý povrchový výchoz (foto 1) a současně chráněnou typovou lokalitu hluckých vrstev (foto 2), stratigraficky řazených k nejstarším sedimentům (spodní křída, barrem – apt) tzv. hluckého vývoje bělokarpatské jednotky magurského flyše (mapa 2). V profilu jsou částečně odkryty světle šedé, jemnozrnné, vrstevnaté vápence (foto 3 a 4) tvořící desky až lavice o mocnosti až 45 cm (foto 5 a 6). Doprovázejí je béžové, okrové slíny a tmavě šedé, vápnité, střípkovité jílovce.


V bělošedých a černošedých slínech byla nalezena fauna aglutinovaných foraminifer, která dokládá batyální, anoxické prostředí a výše uvedené stáří. Vápnitý nanoplankton patří do zón CC 6 - CC 8 a je zastoupen četnými nannokony. Z faciálního hlediska lze hlucké vrstvy charakterizovat jako uloženiny pánevní plošiny až pánevního svahu. Jsou přítomny jak pelagické až hemipelagické sedimenty, tak alodapické vápence geneticky odpovídající karbonátovým turbiditům. Minimální mocnost hluckých vrstev je odhadována na 120 m.


  V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Blatnici nebo Salaš.


Kodym O., Roth Z. (1946): Křídové vrstvy v podloží paleogénního flyše na Moravě. - Věst. St. geol. Úst. Čs. Republ., 21, 70-78, Praha.

Kohoutová I. (2000): Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště.- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000, 109-114, Brno.

Krejčí O., Adamová M., Bubík M., Přichystal A., Stráník Z. (1994): Význačné geologické lokality bělokarpatské jednotky magurského flyše.- Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993, 21-23, Brno.

Pesl V., Stráník Z. (1983): Hlucké vrstvy.- In Andrusov A., Samuel O. et al.: Statigrafický slovník Západných Karpát 1 (A/K), GÚDŠ Bratislava, 440 s.

Stráník Z. et al. (1989a): Geologie hluckého vývoje bělokarpatské jednotky. - MS, ČGÚ Praha.

Stráník Z. et al. (1989b): Ke stratigrafii a sedimentologii hluckého vývoje bělokarpatské jednotky.- Zpr. geol. Výzk. v Roce 1987, 121-124, Praha.

Stráník Z., Bubík M., Krejčí O., Marschalko R., Švábenická L., Vůjta M. (1995): New Lithostratigraphy of the Hluk Development of the Bílé Karpaty unit. - Geol. práce, Spr., 100, 57-69, Bratislava.

Vůjta M. (1993): Hluk, zářez silnice.-http://nts2.cgu.cz/app/glok/glok_cz.pl?id_=700&tt_=zZpět na hlavní stránku