Nová Ves u Litovle


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Horniny rozstáňského souvrství a hydrotermální mineralizace


Souřadnice S42:
49° 40,363´
17° 00,680´
331 m.n.m.
mapa KČT č. 51 (B3)


Klíčová slova: droby, gravelity, hydrotermální mineralizace, baryt


Severně od Nové Vsi jsou dva velké lomy. Starý lom při jižním okraji obce je v současnosti využíván k rekreačním účelům (foto 1). Exkurzní lokalitou je činný stěnový lom asi 1 km jižně od Nové Vsi, na západním úpatí kóty Baterie (387,5 m); do lomu vede z Nové Vsi asfaltová komunikace (mapa 1). Pro vstup do lomu je nezbytné povolení provozovatele.


V lomu (foto 2, 3 a 4) jsou těženy kulmské sedimenty rozstáňského souvrství (mapa 2) na výrobu drceného kameniva. Převažují zde droby (foto 5, 6 a 7) až gravelity (foto 8 a 9); přítomny jsou i jílové břidlice (foto 10 a 11) a siltovce.


V lomu se běžně vyskytuje hydrotermální mineralizace žilného typu (mocnosti žilek jsou zpravidla v řádu cm), tvořená křemenem, kalcitem a malým množstvím chloritu klinochlor-chamositové řady, jenž způsobuje šedozelené zbarvení křemene; méně hojný je pyrit (max. 1 mm velká individua v křemenných partiích žil) a také baryt, zpravidla v podobě růžicovitých agregátů složených z bílých nebo bezbarvých tabulek (Zimák 1995). V hydrotermální mineralizaci v tomto lomu byl zjištěn i galenit (Halavínová et al. 2005). Druhotné minerály jsou zastoupeny oxid-hydroxidy Fe, tvořícími pseudomorfózy po pyritu, zejména však rezavě hnědé až téměř černé povlaky na stěnách puklin a někdy i zemité agregáty v dutinách žiloviny. Hojně se zde vyskytují i tzv. „manganové dendrity“ (foto 12).


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Měrotín, Loštice nebo Vitošov.


Halavínová M., Slobodník M., Krmíček L., Kučera J. (2005): Hydrotermální asociace na žilách v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny: genetické aspekty. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2004, 55-58. Brno.

Zimák J. (1995): Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině. - Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1994, 78. Brno.Zpět na hlavní stránku