Měrotín - lom Skalka


hlavní stránka používání průvodce mapa lokalit abecední seznam lokalit o autorech

Vilémovické vápence severní části konicko-mladečského pruhu


Souřadnice S42:
49° 42,052´
17° 00,250´
266 m.n.m.
mapa KČT č. 52 (C5)


Klíčová slova: vápence, kalcitové žíly, krasové jevy


Exkurzní lokalitou je dosud činný lom Skalka (foto 1 a 2), jenž leží 5 km z. od Litovle a cca 1 km severně od Měrotína (mapa 1). Do lomu vede odbočka ze silnice Sobáčov - Bílá Lhota. Těžbu v lomu provozuje firma Vitoul, pro vstup je nutný souhlas vlastníka.


V lomu jsou těženy vilémovické vápence (mapa 2) severní části konicko-mladečského pruhu (viz např. Chlupáč a Svoboda 1961, Otava 1997). Jde o světle šedé masivní vápence a vápence laminové, v různých odstínech šedé barvy (foto 3, 4, 5 a 6). Horniny jsou slabě metamorfovány (anchimetamorfóza). Často obsahují drobné kalcitové žilky (foto 7), běžné jsou však zde i žíly dm mocností, tvořené bílým hrubě zrnitým kalcitem (foto 8). Vápence v prostoru lokality jsou silně zkrasovělé (foto 9, 10 a 11).


V lomu je odkryt i kontakt vilémovických vápenců s nadložními kulskými jílovými břidlicemi a prachovci až jemnozrnnými drobami, patrně rozstáňského souvrství.


V širším okolí je možné navštívit další lokality, např. Nová Ves u Litovle, Vitošov nebo Zábřeh - Růžové údolí.


Chlupáč I., Svoboda J. (1961): Geologické poměry konicko-mladečského devonu na Drahanské vrchovině. - Sborník ÚÚG, odd. geol., 28, 347-386. Praha.

Otava J. (1997): Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava. - Čas. Mor. Muz., Sci. geol., 82, 93-103. Brno.Zpět na hlavní stránku